Stedenbouw - hoogbouwHoogbouw: een essay van Paul Dijkman


Paul Dijkman

Hoogbouw: een essay van Paul Dijkman

Het essay is geschreven in opdracht van de provincie Gelderland.
U kunt het volledig essay in pdf-bestand hier downloaden.

Een beschouwing over hoogbouw.

Inleiding: De logica van hoogbouw en het gevoel


Waarom hoogbouw? We zijn met onze voeten op aarde geboren. Er moet een reden zijn om trappen te gaan lopen of in een benauwende lift te stappen. Vanouds zijn de belangrijkste redenen om de hoogte op te zoeken: verdediging (ongenaakbaarheid), ruimtegebrek (indikken), markeren (ori‘ntatie) en concurrentie (wie heeft de grootste?). Hoogbouw roept vaak weerstand op. Het perspectief van de bouwer en gebruiker is anders dan het beeld van de omwonende en passant. Daar waar laagbouw snel over het hoofd gezien moet hoogbouw zich verantwoorden voor de omliggende gemeenschap. De argumenten voor en tegen hoogbouw worden dan afgewogen tegen het gevoel. Want hoogbouw is geen wetenschap, geen neutrale logica die voor zich spreekt. De mens is geen machine. Emoties zijn een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. De gevoelens die hoogbouw oproept zijn sterk afhankelijk van de context. Hoe staat de hoogbouw in zijn omgeving? Dit essay zet in zeven zelfstandige hoofdstukken enkele invalshoeken op een rij. Het is een persoonlijke analyse, kort en bondig, als bijdrage aan de discussie.